Gamla begravningsplatsen

Den 12.11.1992 ställde kyrkoherde Henry Byskata en motion i stadsfullmäktige om ett minnesmärke över den gamla begravningsplatsen. Minnesmärket strax norr om ämbetshuset avtäcktes den 7 september 1995 i samband med stadens 350-årsjubileum.

 


Foto: FL juli 2002.


PÅ DENNA PLATS FANNS
STADENS BEGRAVNINGSPLATS
FRAM TILL MEDLET AV
1800-TALET


TÄLLÄ PAIKALLA SIJAITSI
1800-LUVUN PUOLIVÄLIIN
SAAKKA KAUPUNGIN
HAUTAUSMAA


NYKARLEBY STAD · UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI
Stolpen finns strax till höger om den gula pappersinsamlingslådan och framför den finns sedan augusti 2009 minnesmärket över Petter Klockars.
(Bild inf. 2008-02-17.)


Gunilla Kvist tillhandahöll fakta.


Läs mer:
Eftersom benknotorna är borta skall en sten påminna om gravgården under ämbetshuset.
Den gamla begravningsplatsen av Einar Hedström.

Till hänsovna fäders minne på begravningsplatsen.
(Rev. 2009-09-28.)