Joel Rundt 1879—1971

Invid Nykarleby kyrka finns en bronsbyst av Joel Rundt. Han föddes i Kovjoki den 3 december 1879 och utbildade sig till folkskollärare. Lärare var han bl.a. i Karleby och Helsingfors. Från 1929 var han författare på heltid och bosatte sig 1949 i Vasa.

Joel Rundt skrev många landskapsdikter och han beskrev speciellt det österbottniska landskapet. Han tyckte om stillhet och frid och har skrivit och bearbetat flera psalmer. Se psalmboken.

Joel Rundt översatte och tolkade många finska texter till svenska. Bl.a. Sibelius Hymn ur Finlandia.


Tonberg, Pehr, red. (1992) Vår hembygd Nykarleby, sid 95.


Foto: FL juli 2003, mot öster. Det är inte så vanligt förekommande att statyer reses över levande personer.
Joel står med ryggen mot Normens gårdsplan. Förstoring.Inskriptionen syns väldigt dåligt, men den finns i nivå med Volvon och under RUNDT.


blott vi få
i stilla stunder tala
och med frid från ovan
milt hugsvala

Foto: FL juli 2007.


Läs mer:
Joel Rundt i Uppslagsverket Finland.
Minnesstenen avtäcktes i samband med stadens 350-års jubileum 1970.
(Rev. 2014-03-31 )