Juuttaan sankareille

Inristningen finns på en berghäll 5 meter sydväst om monumentet.

Juuttaan sankareiille
18  13

IX
08

Foto, vykort: Rafael Sjöblom, 1970-talet.


Läs mer:
Slaget vid Juthas av Ulf Smedberg.
Lars Pensar om tillkomsten.

Fler minnesmärken.
(Inf. 2022-11-02, rev. 2022-11-03 .)

 

 

Läs mer: