Kärlekstallen


”KÄRLEKSTALLEN”

Den s.k. ”kärlekstallen” i Juthbackakröken utanför Nykarleby blir fridlyst om Nykarleby l.k.s anhållan beviljas. På lördagen beslöt man inlämna ansökan.


Österbottniska Posten fredag 9 oktober 1959.
Lars Pensar tillhandahöll.

*

Kärlekstallen från väster. Den säregna tallen vid Juthback-kroken är fridlyst sedan oktober 1963, men det är det svårt för den oinvigde att veta, eftersom skylten saknas sedan flera år tillbaka. Notera flygeln vid Juthbacka och milstenen strax till vänster om tallen! Förstoring.
Foto: Gerda Mattsson, Henrik Brunell tillhandahöll.
(Inf. 2009-11-25.)
*

”Ofta gjorde de en lov mot Jutas-hållet och försummade aldrig att önska sig något, så fort de kommit innanför Kärlekstallens magiska sfär. Trädet med den yviga kronan hade sin historia. En förlupen kanonkula troddes ha förändrat trädets form — naturligtvis under det kända slag som utkämpades på platsen.”


Bertel Eklund (1945) Gunnel utmanar ödet, sid 131. Teorin om Kärlekstallen har jag aldrig hört förut.

*

Hej igen.

Jag fortsatte läsa om träd [efter detta]. Kom då ihåg att jag har ett inscannat foto av min mormors bror och hans fru under Kärlekstallen från år 1949.

De två på kortet är Taisto Robert Tallgren hemma från Munsala och hans fru Ruth Tallgren hemma från Kvimo. Ruth är idag död men Taisto lever och bor i Avesta, Sverige. Taisto är krigsveteran och stred med bl.a. Harry Järv.Taisto och Ruth Tallgren 1949 under Kärlekstallen.

Kenneth Frostdahl tillhandahöll.
(Inf. 2012-03-11.)

 
Min fru Karin framför Kärlekstallen.
Min fru Karin framför Kärlekstallen. Från söder.
Foto: FL juli 2003.

*

Min fru Karin framför Kärlekstallen.
Kärlekstallen. Från öster. Förstoring.

 

Min fru Karin framför Kärlekstallen.
Kärlekstallen. Detalj. Lider den av någon sjukdom när grenarna är så märkliga? Förstoring.

Foto: Lars Pensar den 21 mars 2010.

(Inf. 2023-03-26.)

*

”Öster om Frihemmet fanns ända till för något år sedan också en 'Kärlekssten'. Tyvärr avlägsnades den när det nya industriområdet etablerades.” hade jag skrivit. Men dess bättre hade jag missuppfattat vilken sten det rörde sig om. Trygve Smedman fotograferade den riktiga i december 2003. Vid vägskälet där Bonskogsvägen ansluter till Munsalavägen finns ”Gapastein”.

Ännu mer kärlek finns i staden, för gångvägen längs älven mellan Storbron och högstadiet kallas Kärleksstigen.

Seminaristerna besökte även Kärlekshyllan.


Läs mer:
Kärlekstallen av J. R. Backlund.
Andra fredade objekt är Bentallen i Kovjoki och Präststenen.
Alla sidor där Kärlekstallen nämns.
Fler minnesmärken.
(Inf. 2003-09-14, rev. 2023-03-26 .)