Laxön — Jägaretappstation


I Stenarna talar i kapitlet Nykarleby — Nykarleby landsförsamling skriver Nils-Erik Nykvist:

För jägarrörelsen kom Nykarleby att tjänstgöra som ett slags genomgångsstation för blivande jägare på väg till Laxö-Anders i Vexala.


I kapitlet om Munsala fortsätter han:

En legendarisk etappman i Munsala var Anders Andersson i Vexala (Laxö-Anders). Hela 28 blivande jägare härbärgerades i hans fiskarstuga på Laxön före färden över kvarken. Vägvisare över isarna var bröderna Anders och Johannes Rådman från Monäs.
     Laxö-Anders blev snart känd för myndigheterna. Den 25 maj 1916 kom en trupp gendarmer ut till Laxön för att gripa honom, men han lyckades komma undan.
     En månad senare kom en militärpatrull till hans hem i Vexala. Han hoppade i sista stund ut genom ett fönster och tog sig in i skogen på Frösön. Där hade han ett utmärkt gömställe i en grotta, dit anhöriga förde mat åt honom. Efter några dagar fick han ett meddelande från borgmästare Oscar Calamnius i Nykarleby om att poliserna tänkte lura honom in i en fälla. Han tog sig genast ut till Laxön, och följande dag fortsatte han över till Sverige. Han hade då två amerikafarare i sin fiskarbåt. Vädret var lugnt, och det betydde att Anders måste ro hela vägen, i över sjutton timmars tid. Han återkom till Finland den 30 juni 1917.

Det var ”bus på Bottenviken” den 18 augusti 1990. Regnet piskade och förenade sig med saltstänk som yrde över Laxön. Sådan var ramen kring avtäckningen av minnesmärket över Laxö-Anders.
     På bilden syns den nyavtäckta minnesplattan. T.h. Ole Fagernäs, som höll avtäckningstalet.
     T.v. dåvarande ordföranden i Frihetskrigarnas Vårdstiftelses styrelse K. O. Knuuttila. Texten på plattan berättar att Laxön var en jägaretappstation 1915-1917 och 28 blivande jägare omhändertogs av Laxö-Anders. Stadsdirektör Börje Nygård emottog minnesmärket på Nykarlebys vägnar.


Minnestavlan över jägaretappstationen på Laxön.


*               *               *


I maj 2006 guidade Henrik Dumell Lars Pensar, min fru Karin och mig på en tur till Vexalas sevärdheter. Vi besökte då bland annat Laxön.Minnestavlan över jägaretappstationen på Laxön.
Minnestavlan över jägaretappstationen på Laxön uppsattes 1990 på initiativ av Frihetskrigarnas Vårdstiftelse, Vasa distrikt. Förstoring.
Foto: Lars Pensar den 31 maj 2006.Minnestavlan över jägaretappstationen på Laxön.
 


LAXÖN

1915 - 1917

JÄGARETAPPSTATION
JÄÄKÄRIETAPPIASEMA

28 BLIVANDE JÄGARE
TOG VÄGEN VIA
”LAXÖ - ANDERS”
28 TULEVAA JÄÄKÄRIÄ
KULKI TÄTÄ KAUTTA*               *               *


Karl Wenelius tillhandahöll ett foto, som föreställde Laxö-Anders, men eftersom det funnits två personer som kallats så, var han inte säker om detta var den legendariske Laxö-Anders eller hans namne. Kurt Blomqvist kunde ge besked:

   
Laxö Anders.
Laxö-Anders.

Det är nog den riktiga Laxö-Anders som Kalle har sänt foto av. Jag var just och träffade Laxö-Anders dotter, Adèle Helsing, som bor här i stan.

Den andre Anders som Kalle Wenelius tänker på var Anders Åkerman som fiskade på Laxön tillsammans med min far, Jarl Blomqvist och Otto Andersson på 1960-talet. Otto Andersson var Laxö-Anders son. Otto liknade mycket sin far, speciellt som äldre.

För mig som har växt upp på Laxön är det trevligt att se ett gammalt foto från Laxörssanden. I dag är det mera sand längs stränderna. Stenarna nedanför sanden syns inte mera. På fiskeläget är det helt andra hus i dag.

Laxö-Anders fiskade på Laxön 1904–1932. Därefter kom Anders Sundell och senare hans söner, Stig och Erik Sundell. Anders, han kallades ”Bjärg-Ant”, dog 1954. Pappa Jarl kom till Laxön 1950. Det första året fiskade han tillsammans med Evert Boström från Porkkala, senare med Sundells pojkar, Runar Blomqvist, Otto Andersson m.fl. Jarl Blomqvist slutade fiska 1994 och dog år 2000.

 

 

*               *               *Laxörssanden från motsatta hållet.
Laxörssanden från motsatta hållet.
Foto: Lars Pensar den 31 maj 2006.Läs mer:
Laxön av Lars Pensar.
Jägarrörelsen i Uppslagsverket Finland.
Några ord av Gertrud Wichmann.
Några ord om Anders kattor av Karl Wenelius.
Karta.
Till Laxörn i Österbottniska Posten 1928.
Laxö Anders av Börje Wilkman.
Fler minnesmärken.
(Inf. 2006-12-20, rev. 2018-02-21 .)