Majniemistenen

Ett annat minnesmärke från äldre tid är den s.k. Majniemistenen, i vilken rådman J. A. Lybeck, sedan han förvärvat Majniemistugan 1877 och s.å. sålt den till bonden Jakob Forsbacka för bortflyttning, lät hugga in årtalen för Z. Topelius' innehav av stugan jämte skaldens initialer. Överst sattes årtalet för C. J. Collanders förvärv av stugan, vilket emellertid blev felaktigt: 1848 i stället för 1846. Texten lyder alltså: 1848 Mainiemi 1855—1877 Z. T. Stenen med den välhuggna inskriften befanns vid författarens besök på Majniemi 1897 vara väl bibehållen.


Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 490 f.
Fortsättning på kapitlet: Monumentet vid Juthas.


 

För pekaren över texten för att se den ifylld!

Fyran är streckad eftersom jag inte lyckades se den.
Foto: FL juli 2003 i samband med att Lars Pensar förevisade Alörn för Karin och mig.

Turen gjordes delvis i Joel Nilssons spår med start vid Gamla hamn och slut vid Beckbruket.

 


Folke Holmström och Lars Pensar på väg från stenen och på väg mot Charlottenlund i juli 2017. Förstoring.
(Inf. 2017-09-14.)


Topelius vid minnesstenen, troligen 1897. Förstoring. Svenska Litteratursällskapets arkiv.
(Inf. 2018-01-10.)


Läs mer:
Topelius vid minnesstenen, ur en annan vinkel.
Majniemi i kapitlet Fakta.
På Alörn finns även C. J. Bergers ristning och Namnberget.

(Rev. 2019-08-14 .)