Meitanstein


I Janne Thurman berättar nämndes ”Rikiligubbens sten”. Jag hade aldrig tidigare hört talas om den och bad Lars Pensar fråga Bror Johansson.
Även för honom var stenen obekant, men han berättade om en annan sten:

”Meitanstein”, en ”lyckosten” fanns på södra sidan av Andrasjövövägen ett stycke mot staden från Storbacken. På den skulle man kasta sju stenar för att få ”meitanlycko”.


Detta är förmodligen meitanstein.
Detta är förmodligen meitanstein. Formen är lite av en soldatkask och ovanpå skall den vara moss- och vegetationsbevuxen. I närheten finns ett par mindre block, oansenligare och ej så framträdande. Men att påstå att detta skulle vara en offersten eller liknande skall man inte göra, om man inte vill säga att småpojkarnas ceremonier är offer. Sedvänjan måste ha uppkommit efter det att Andrasjövägen byggdes.
Foto: Lars Pensar, april 2006.


Läs mer:
Går stigen ännu som förr? av R. R. Eklund.
Offerstenar i Nykarleby av Heimer Dahlskog.
Fler minnesmärken.
(Inf. 2006-04-04, rev. 2010-06-13.)