Gamla milstenar

Vid dräneringsarbete på tomt nr 11, ”Gården med den höga stenfoten”, företaget sommaren 2009, kom några milstenar från tidigt 1700-tal i dagen.
     På nästan en meters djup nära den norra väggen lyfte grävmaskinsskopan upp en sten med årtalet 1756 och en ännu otydd inskription, samt två välhuggna och bibehållna halv- och kvartsmilstenar och delar av en tredje och kanske en fjärde sten. Stenarna har troligen dumpats här på stället där den Södra tullen fanns sedan de vid någon tidpunkt blivit inaktuella, troligen på 1800-talet.
     Man kan anta att de varit placerade längs den gamla postvägen/ kungsvägen på angivet avstånd från stadens södra gräns vid tullen.
     Idag har ägarna, Maryann och Clas Göran Backström, efter kontakt med Österbottens landskapsmuseum låtit placera stenarna i ett arrangemang på tomten.

 


Här hittades milstenarna.Stenarna är 65, 59, 56 och 42 cm högaoch 28 cm breda. Genomskärning syns på skissen längst till höger.För pekaren över bilden för att se texterna tydligare! Förstoring.Baksidan av en sten.


På tal om portstenar och milstenar så har jag från räkenskapsböckerna antecknat att 1873 betalas för släpning (ordet används konsekvent för det vi i dag benämner transport) av nya ”verststolpar” och rödmålning av nya verststolpar. Det som inte framgår är om det har funnits verststolpar tidigare eller om det är milstolparna som nu ersätts med verststolpar eller kallades milstolparna verststolpar. Det är något att ta reda på.

 Lars Pensar, februari 2010.


*            *            *Jag tog Lars uppmaning ad notam och lite googlande resulterade i:

  • 1649 – Gästgivarordningen.
  • 1734 – förnyades. I den stadgades bland annat att milstenar måste sättas upp.
  • 1809 – Finland förlorades till Ryssland.
  • 1836 – En standardiseringsreformen/förryskning medförde att man bytte ut svenska mil (10 688 meter) till ryska verst (1066,8 meter) och svenska milstenar ersattes med verststolpar. Avstånd mellan de svenska milstenarna var ¼, ½ eller 1 svensk mil.
  • 1892 – Metersystemet infördes.

Under sökandet googlade jag bland annat ”1836 verststolpar” och den första av fem träffar var En bilresa på de minnesrika vägarna!Röda prickar utmärker 1/4, 1/2 resp. 1 mil från Södra tullen/kyrkan. Söder om stan kan milstenarna ha stått vid Ohls, Harald eller nästan vid Vexala. 1/4 mil vid Kovjokivägen kan tyckas vara för nära staden, men förklaringen är att vägen tidigare inte gick rakt in i staden från öster utan tog en sväng via Kampen.
Detalj ur karta från 1800-talet.*            *            *

 
I augusti 2010 kom Lars med ännu ett fynd:Milstenen (1/2 M) hittades vid grävning nedanför stentrappan som leder upp till kökskvisten på Vitahuset. Någon som försett sig med ett trappsteg ur hopen på Backströms gård kan väl tänkas?
(Inf. 2010-08-22.)*            *            *


I december 2010 tillhandahöll Lars Pensar ett utdrag ur Pohjanmaa kautta - Via Österbotten, Vägmuseets publikation nr 15. Där finns några ord som milstenar:”Från och med medlet av 1600-talet satte man ut milstolpar längs landsvägarna. På bilden en stolpe från Lappo. Här finns en inristning med årtalet 1756 och dessutom den dåvarande kungen Adolf Fredriks och Gustaf Abraham Pipers initialer. Piper var landshövding över Österbottens län.”

*      *      *

Piper var landshövding 1746–1761 och Österbottens län omorganiserades 1774 till Vasa län.

För pekaren över bilden för att se texterna tydligare! Hur krumeluren högst upp ser ut är dock osäkert och samma gäller monogrammet längst ner.
(Inf. 2011-01-09.)  


Läs mer:
Innehållsförteckning till Minnesmärken.
Skjutsväsen i Uppslagsverket Finland.

Milsten på Wikipedia.
(Inf. 2010-02-02, rev. 2012-01-04 )