Präststenen

Ett av de äldsta minnesmärkena i Nykarleby med omnejd är den s.k. präststenen vid Juthas ett stycke in på vägen till Jeppo. [Mitt emot Olav Hellmans gård, ett hundratal meter före vägen ansluter till Jeppovägen.] I den manshöga och över en meter breda stenen är årtalet 1777 inhugget inom en cirkel och överst på denna är ett litet kors. Stenen är sedan 1964 fridlyst och minner enligt traditionen om ett kraftprov av ”starke prästen” Johannes Freytag, sockneadjunkt och kapellan i Nykarleby pastorat 1760—1775.


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 490.
Fortsättning på kapitlet: Majniemistenen.


”Stenen fridlystes 1965 på initiativ av markägaren.” står att läsa i Naturinventering i Nykarleby, sid. 222.


Inristningen är rätt svårtydd och borde imålas samt stenen rätas upp.
För pekaren över mittdelen för att se hur ristningen ungefär ser ut!


När jag sommaren 2005 passerade stenen hade den rengjorts och korset ovanför ristningen blivit synlig.
Foto: FL juli 2003.


Läs mer:
Balladen om den väldige prästen av Gunnar Nylund.
G. Hedström nämner ett annat kraftprov i Några Nykarlebyminnen i Topelii skrifter.

Personuppgifter av Bertel Nyholm.
I Finskt Museum XII (1905) finns fler av F:s storverk.
Andra fredade objekt: Bentallen i Kovjoki och Kärlekstallen.