Rådhusurets lod

Lodet till uret som fanns i rådhuset som förstördes vid stadsbranden 1858, har ända till sommaren 2003 stått (och ibland legat som det gör här) på Rådhusets gårdsplan. Då flyttades det till älvstranden vid kyrkan. Hösten 2003 flyttades det tillbaka till sin forna plats. Om lodet skall flyttas, har Lars Pensar en bättre idé till placering, nämligen platsen i nuvarande Floraparken där branden utbröt. Lodet har enligt uppgift från Stig Haglund även använts som hejare vid pålningsarbeten när ångbåtsbryggan anlades vid Andrasjön i mitten på 1860-talet.
Mått cirka 75x37x34 cm.

Rådhusurets lod
Foto: FL juli 2003.Lodet står framför stupröret till vänster om entrén i hörnet.
Foto: F.L. juli 2007.
(Inf. 2007-10-29.)


*Inte för att jag misstrott Stigs uppgift, men här kommer ett ovedersägligt bevis för att lodet funnits vid Andra sjön. ”Maj-Britt och jag vid Andra sjön omkring 1948”, skrev Carl-Erik Backlund på facebook.

(Inf. 2019-02-10.)
Läs mer:
Nykarlebys kända och okända tidmätare av Lars Pensar.
(Det gamla) rådhuset av Erik Birck.
Fotografi av modell av (det gamla) rådhuset.
Andrasjön av V. K. E. Wichmann.
Kuddnäs och den försvunna urtavlan av Ture Granqvist.
Panorama från Rådhusets gårdsplan.
(Inf. 2003-09-14, rev. 2019-02-10 .)