Nykarleby Min barndoms och min ungdoms stad av Einar Hedström

Spöpålen på Sockenstuguberget


Vi återgår nu till Sockenstuguberget, denna stadens bastanta hörnsten i sydväst [strax väster om f.d. mejeriet]. Det var en plats, som var djupt rotad i allas medvetande, både hos gamla och unga, hos stadsbor och landsbor, och ett ställe av mångfaldig betydelse. Här gick gränsen mellan staden och landskommunen över mitten av berget på dess högsta del. — Här, just på gränsen låg den gamla sockenstugan, som härstammar åtminstone från förra hälften av 1700-talet, eftersom den finns upptagen på en karta av år 1750.

På sluttningen stod fordom landsbornas ”kyrkstugor”, som de använde vid sina kyrkobesök. — Här var även platsen, där spöstraffen hade utdelats ända till omkring år 1870. Då uppställdes skampålen utanför sockenstugan [på olika ställen beroende på om det var en från landskommunen eller staden som skulle bestraffas], brottslingen fastbands, och varje spöslag efterlämnade blodspår på delinkventens rygg. Till dessa obehagliga förrättningar samlades en mängd åskådare av alla åldrar.

Socknens lånemagasin stod också på sin nuvarande plats; det är nu tillbyggt på höjden. Över berget tog man genväg mellan staden och Nygården dels längs en smal och dålig vägstump, som utgjorde början till den nuvarande vägen, och dels en bit över hälleberget.

Men i synnerhet var Sockenstuguberget barnens och den yngre ungdomens idrottsplats om vintern. Den var kälkbacke och skidbacke och platsen för vinterfälttåg med snöbollskrig och stormning av branter. Och nedanför låg ”Herkepeusas pottin” med sin skridskois.


Einar Hedström (1958) Nykarleby min barndoms och min ungdoms stad, sid. 38 f.
Fortsättning på kapitlet: Storbron.Tillkomsten

Gunnar Östman berättade i juli 2022 att han och Birger Ringvall, medlemmar i Forsby-Ytterjeppo Hembygdsförening R.F., var initiativtagare. Även Gustav Strandberg och Clas Häger deltog i arbetet. Stolpen är en martall från en mosse i Sorvist och smidesarbetet gjordes av Peter Hedman i Jakobstad.

(Inf. 2023-10-28.)
Foto: FL juli 2002.

 

HÄR PÅ ”BERGET” SAMLADES FORDOM
BYGDENS FOLK TILL RÅDSLAG.
VID SPÖPÅLEN BESTRAFFADES MÄN MED SPÖ
OCH KVINNOR MED RIS.
DETTA SKEDDE FÖR SISTA GÅNGEN ÅR 1870.

EN SENARE GENERATION RESTE SOMMAREN 2000 EN NY SPÖPÅLE
I TACKSAMHET FÖR HUMANARE STRAFFMETODER

FORSBY-YTTERJEPPO HEMBYGDSFÖRENING R.F.
NYKARLEBY STAD

Sockenstuguberget.
Det sargade sockenstuguberget med spöpålen mitt i bild. Minnesplattan tillverkad av MT-Tehdas, Lindblom, är fäst i den vertikala bergväggen.
Foto: F.L. juli 2007.
(Inf. 2007-10-21.)

Sockenstuguberget, med Heikelska gårdens lillstuga, Rådhuset och kyrkan i bakgrunden. Oljemålning av Maud Granvik. Nästan samma vy som frimärket från 1970. Förstoring.

(Inf. 2017-04-23.)


Läs mer:
Spöpålen påminner om hur det var förr av Michael Karlsson.
Spöpålen av Erik Birck.
Spöslitning vid Sockenstugan av Paul Nyberg.
Avrättningar på 1600-talet av V.K.E. Wichmann.
I kulturkretsar av Leo Ågren.
Ett utdrag ur Kungsådern av Leo Ågren.
Sockenstugan av Erik Birck.
Sockenstugan som ”klubblokal” av Folke Holmström.
Vägen genom berget av Einar Hedström.
Sägner och historier kring galgbacken av Fjalar Zittra.
Spöpålen vid rådhuset utmärkt på Fillmers stadsplan från 1756.
Galgbacken av Lars Pensar.
Nykarleby i konsten.
Rekonstruktion av rådhsuets spöpåle.
(Rev. 2023-12-20 .)