Tallkorset
   
Tallkorset
Foto: Lars Pensar, maj 2005.

På norra sidan den numera nästan igevuxna stigen som på västra sidan leder till Hugos lindo finns det inristade korset som är ett minne över den man som, enligt de berättelser jag hört, någon gång på 1940-talet (?) tröttnade på livet. Han fyllde ryggsäcken med dynamit, gick ut i skogen och tände på. Kroppsdelar lär ha flugit upp över trädtopparna och sett ut som en kråkflock.

På 1970-talet när vi i Källbacksgänget var storkonsumenter av pilar och spjut tillverkade av sly var vår lekplats skogsdungen långt ifrån igenvuxen. Den var mer lik en natupark med sina vackra tallar, stigar, stenar, enrisbuskar och blåbärsris.Tallkorset
Stigen som från väster leder till Hugos lindo mitt i bild. Korset rödmarkerat.
Foto: F. L. juli 2007.


Med åren brukar det bli olika varianter på extraordinära händelser, så även med denna:


Ett självmord
under dramatiska omständigheter ägde rum härstädes på söndagen. Kl. 1,05 på dagen hördes i hela staden en stark detonation. Ljudet kom från skogsbrynet nära slutet av Karleborgsgatan i Källbacken. Tillskyndande personer funno i marken en stor grop, omgiven av blodstänk. Man trodde först, att någon där möjligen avlivat sin hund, men gjorde snart fasansfulla upptäckter. Sålunda fann man på en äng omkring 150 m. från platsen de nedre extremiteterna av en människa och snart därpå på skilda ställen trasor av det, som engång varit en människokropp. Klädrester och stövlar gåvo vid handen, att de tillhört arbetaren Alex. Väliaho.

Vid förhör framgick, att Väliaho en längre tid varit nervös och ofta fört ett oregelbundet liv. Söndag f. m., då han dock förefallit lugn, hade han tagit ned från vinden dynamit och stubintråd, som han förvarat i en näverkont. Under det hustrun var på ärende i staden, hade han lämnat hemmet och fullbordat sitt dåd. Det förefaller som om han med övre delen av kroppen lagt sig på näverkonten, efter som de nedre extremiteterna voro mindre skadade under det kroppens övre del var totalt smulad i trasor. Det beräknas att han använt minst 1 kg. dynamit. V. var född i Kuortane och bosatt härstädes. Han var 47 år gammal och efterlämnar hustru och tvenne barn. Den nervösa läggningen synes föreflnnas hos flera av släkten; även en hans broder tog sig för några år se dan avdaga.


Österbottniska Posten, 8 oktober 1937, nr 40, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-02-03.)


Läs mer:
Skogen utan namn av Lars Pensar.
Fler minnesmärken.
Tallens visa av Stefan Fors.
(Inf. 2006-06-25, rev. 2022-02-03 .)