Tallkorset
   
Tallkorset
Foto: Lars Pensar, maj 2005.

På norra sidan den numera nästan igevuxna stigen som på västra sidan leder till Hugos lindo finns det inristade korset som är ett minne över den man som, enligt de berättelser jag hört, någon gång på 1940-talet (?) tröttnade på livet. Han fyllde ryggsäcken med dynamit, gick ut i skogen och tände på. Kroppsdelar lär ha flugit upp över trädtopparna och sett ut som en kråkflock.

På 1970-talet när vi i Källbacksgänget var storkonsumenter av pilar och spjut tillverkade av sly var skogsdungen långt ifrån igenvuxen. Den var mer lik en natupark med sina vackra tallar, stigar, stenar, enrisbuskar och blåbärsris.Med åren brukar det bli olika varianter på extraordinära händelser, så även med denna:

Lars Pensar har fått fram att det var en man hemma från Kuortane som 1937 lade sig ovanpå en dynamitladdning. Benen med stövlar på hittades på en äng 150 meter bort.


Tallkorset
Stigen som från väster leder till Hugos lindo mitt i bild. Korset rödmarkerat.
Foto: F. L. juli 2007.


Läs mer:
Skogen utan namn av Lars Pensar.
Fler minnesmärken.
Tallens visa av Stefan Fors.
(Inf. 2006-06-25, rev. 2019-02-17 .)