Zacharias Topelius 1818–1898

Topelidagen den 18 januari 1918 var edanstående annons införd i Österbottniska Posten.

Stadsbor,
som intressera sig för uppresandet
av en minnessten över Topelius,
behagade sammanträda i dag fre-
dag den 18 januari kl. 1 e.m, i
rådhuset, Pensars gård.

 

Dels framgår att Topeliusstenen vid Kuddnäs fick sin början vid mötet och att Pensars gård tjänstgjorde som rådhus, efter att marinsoldaterna inlogerades i gamla rådhuset 1917. Förhållandet varade, vad jag kommer ihåg på rak arm, till 1919.


Lars Pensar tillhandahöll och kommenterade.
(Inf. 2008-01-13.)


*        *        *


  

Topeliusminnet i Nykarleby har hedrats även på annat sätt. Den 9 juni 1919 restes vid nedfarten till Kuddnäs under stora högtidligheter en minnessten i röd granit, huggen i O. Aaltos stenhuggeri i Jakobstad, med en bronsrelief av skalden, ritad och skulpterad av konstnären Theodor Schalin. Minnesmärket, den s.k. Topeliusstenen, hade finansierats genom en insamling, ledd av en kommitté med direktor Gustaf Hedström som ordförande och fru Selma Spolander, fröknarna Mimmi Lybeck och Lotte Dyhr samt öv. lär. Hjalmar Björkvall som medlemmar. Medaljongen anses, vad porträttlikheten beträffar, vara den bästa av skalden.


Bild i Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 497. Fortsättning på kapitlet: Topeliusbysten.


Foto: FL juli 2002.


HÄR PÅ KUDDNÄS FÖDDES
DEN 14 JANUARI 1818
ZACHARIAS TOPELIUSDoris Liljeström vilar "I gröna björkens skugga". invid Topeliusstenen.
Doris Liljeström vilar ”I gröna björkens skugga” invid Topeliusstenen.
Foto: F.L. juli 2007.
(Inf. 2007-10-21.)

Stenen flyttades till nuvarande plats när man anlade gång- och cykelbana.


*     *     *Minnesstenen ganska nyuppsatt. I bakgrunden fattiggården. Notera kvisten som är fäst vid reliefen.
Foto: Thelma Söderlund. Carola Doktar tillhandahöll redan 2005. Förstoring. (Inf. 2018-04-09.)Läs mer:
Minnesstenen i början av kapitlet.
År 1908 verkade bankdirektör Lönneström för att en staty skulle resas.
Z. T:s minnessten å Kuddnäs i Pedersöre 1918.
Invigningen i Österbottniska Posten.
Stenen 1946.
Topelius i Uppslagsverket Finland.
Kuddnäs i kapitlet Fakta.
(Rev. 2020-02-08 .)