Från sydväst

Korsningen Topeliusesplanaden-Sollefteågatan till vänster. Huset närmast esplanaden byggdes av handlande G. M. Hedström på 1860-talet. Hotellrörelse drevs under åren 1898 till 1907 av ett flertal personer. År 1917 köpte Nykarleby Handelslag gården och ”moderniserade” den år 1959. Affärsverksamhet drevs i huset ända tills det revs 1967. Då byggde Andelsringen ett enplans affärshus som i sin tur byggdes till och om i slutet på åttiotalet. Ovanför finns poliskammaren. I huset i mitten med det blå taket fanns Granbergs bageri och kafé och tillhöger om det är Blomströms.

 

Detalj ur stadsmodellen av Joel Nilsson.