Från väst

Utloppsrännan, som en gång i världen varit försedd med en träpalissad och en skymt av stadskvarnens norra vägg till höger. Rådhuset/Trivialskolan (vitt) och Kisorska gården (gul) uppe till vänster. Heikelska gården i mitten. Uppe till höger syns det röda sockenmagasinet, nedtaget 1985 och återuppfört 1990 vid Forsby byagård. I det lilla röda huset till vänster om granarna föddes Mikael och Paul Werner Lybeck. Det beiga tvåvåningshuset till höger är den Herlerska gården.