Från väster

Nystaden närmast. Brostugan vid Storbron. Järnvägsspåret går över Storbron, sneddar över kyrkogården och fortsätter över Rådhus-/Trivialskoletomten till Bangatan.