Från västsydväst

Brostugan och Brostuguberget närmast till vänster. Därefter Storbron, kyrkan och Normalskolan. Våghuset skymtar snett till höger om den. Notera järnvägsspåret på Kyrkogatan!