Stadsmodellen
Guldkorn
Guldkorn
Stadsmodellen
Allmänt

Modellen i den udda skalan 1:700 mäter 102x102 cm, är gjord av Joel Nilsson och avbildar staden som den såg ut 1913 och stod färdig 1914. Locket gjordes senare. Vintern 2024 framkom dock att den kompletterats 1924 eller senare. På 1970-talet fanns den i trapphuset på övre våningen i Normalskolan, småningom flyttades den in i hallen på plan 2 och försågs med ett skyddsräcke och den 14 december 2015 flyttades den till entrévåningen i Ämbetshuset. Ett bra beslut, för nu när Normen är utrymd, skulle ingen annars se den. Modellen byggdes inte år 1916 som Birck skriver, men. Hilding Haglund (kanske med hjälp av någon annnan pensionär), renoverade den, gissningsvis i början på 1980-talet. Då målades några tak blå.

Uppgifter ur stadens räkenskaper 1916 tillhandahållna av Lars Pensar:
till Joel Nilsson enligt räkning för en modell av Nykarleby stad: 200 mk.
till Henrik Henriksson enl. räkning för lock till modellen: 20 mk.
E. Sundell för glas till lådan, fernissning av d:o bord.
  (Inf. 2010-04-07.)
  Ett Nykarleby i smått i ÖP 1914.
  Inköp av modellen. ÖP 1916.
  Vandalism i ÖP 1917.Förstoring.Förklaringar
För pekaren över gatorna, men undvik gatukorsningarna, för att se dagens gatunamn.
Klicka på pilhuvudena när du vill se olika utsnitt. Större pilar avser större utsnitt av modellen.
Hus som försvunnit.
Visa endast sidan Stadsmodellen i ramen.
- Modellen inlagd på stadens adresskarta.
- På en karta från fyrtiotalet kan man se att i stort sett hela staden avbildades.
   
Innehåll Du se på modellen på två olika sätt:
Modell 1 En större klickbar stadsplan som ersätts av fotografiet du väljer att titta på.
Modell 2 En mindre klickbar stadsplan som syns hela tiden. Fotografiet av modellen visas i ett fönster nedanför.

Detalj ur modellen från sydväst, kyrkan och Normalskolan.

(Rev. 2024-05-07 .)