Nyinfört under april 2011
28

Torsdagen den 28 april berättar jag om Nykarlebyvyer på Juthbacka.

Anmälan till Arbis.

   
25 Påskuppehåll.
   
21 Några drag ur Nykarleby stads historia av B. E-d, del två, tillhandahölls av Lars Pensar.
  Huvudlöst av Robert Åsbacka. (21)
   
18  Carl-Johan Eriksson tillhandahöll Kristliga Folkhögskonas årskurs 2.
 

Några drag ur Nykarleby stads historia av B. E-d tillhandahölls av Lars Pensar. (19)

   
14  Herman Backman och Johanna Matilda Kjellman tillhandahölls av Leif Sjöholm.
  Modernt affärs- och bostadshus planerat av byggm. A. Jungerstam tillhandahölls av Lars Pensar. (34)
   
11 Torgvyer tillhandahölls av Kjell Övergaard och Elisabet Sund.
  FDC Topelius 1948 år, variant 5 tillhandahölls av Folke Holmström.
  Nyukarlebyu och Usikarlepyu tillhandahölls av Leif Sjöholm.
  Karleborg i nya händer tillhandahölls av Lars Pensar. 
  FDC Nykarleby 350 år, variant 7.
  Facebook-adresser på vårt klassfoto från tvåan. (51)
   
7 Dessa fantastiska aprilmorgnar av Karl Wenelius.
  Den gamla byn . . . av Dick tillhandahölls av Lars Pensar. (34)
   
4 Aldell-instruktionsbok tillhandahölls av Anders Fors.
  Socklot-varianterna Såcklått, Såcklott och Soklått tillhandahölls av Leif Sjöholm.
  Det var med andra ord inte alltid problemfritt i busstrafikens barndom tillhandahölls av Lars Pensar. 
  Jämförelse 1946/2010.
  Lantbrevbärarlinjer i Nykarlebytrakten. (45)


Läs mer:
Nästa månad: Maj 2011.
Föregående månad: Mars 2011.