Nyinfört under juni 2011
   
30 Fick Markkula och Torghallsetiketter av Juhani Nyman.
  Pelkus-Ant tillhandahölls av Carl-Johan Eriksson.
  Kungörelser i augusti 1868 tillhandahölls av av Lars Pensar. (14)
   
23 Gravgårdsbilder tillhandahölls av Elisabet Sund.
  Nykarleby samskola 50 år av Ture Granqvist tillhandahölls av Lars Erik Bergman.
  Kungörelser i augusti 1868 tillhandahölls av av Lars Pensar. (19)
   
20 Samskolans årsberättelse 1969–70 tillhandahölls av Lars Erik Bergman.
  Maja ska ti Nyykarbi tillhandahölls av Carl-Johan Eriksson.
  Kungörelser i augusti 1868 tillhandahölls av av Lars Pensar. (14)
   
16 Samskolans årsberättelse 1968–69 tillhandahölls av Lars Erik Bergman.
  Nykarleby Damkör av Paula Bonäs tillhandahölls av Carl-Johan Eriksson.
  Försommarvandring tillhandahölls av av Lars Pensar. (57)
   
13 Ett utdrag ur Minnen från min hälsosystertid i Österbotten av Agnes Luther tillhandahölls av Carl-Johan Eriksson..
 

Något svalkande i dessa värmeböljstider: Riding down Nykarleby älv by winter transport mode, Ski-Doo MXZ 600.

  Panorama från rummelbacken. (21)
   
Palettkort i serie 1890-2 tillhandahölls av Carl-Johan Eriksson.
  Mats Blomqvist tipsade om Säktboken Anders & Evelina.
  Panorama från vattentornet. (27)
   
Kungörelser 1868 tillhandahölls av Lars Pensar. 
  Topelius 1968 FDC. (25)
   
2 Nykarlebyärende avgjort av Kunglig Maj:t vid svensk regeringskonselj tillhandahölls av Lars Pensar. 


Läs mer:
Nästa månad: Augusti 2011.
Föregående månad: Maj 2011.