Nyinfört under augusti 2011
   
29 Arbetare vid Nålörns såg tillhandahölls av Cecilia Slättengren.
  Nykarleby i En åbolännings intryck av svenska Österbotten av Amos Andersson tillhandahölls av Carl-Johan Eriksson.
  Världsberömd flygare bördig från Nykarleby tillhandahölls av Lars Pensar.
  Ny följetong: Emigrationen från Nykarleby stad 1880–1914 till länder bortom haven av Bengt Kummel. (37)
   
25 Brochyr förWeekend-serien och en Lisette tillhandahölls av Sune.
  Pinnhuset tillhandahölls av Stig Haglund.
  Ännu en variant: Soklåt. (39)
   
22 Carl-Johan Eriksson kompletterade Neo Carolina.
  Inger Englund meddelade innehav av Nykarleby ...
  Mer om ”grunkan” av Fredrik Lundquist.
  På Grisselön av Etel Sjöholm tillhandahölls av Lars Pensar. (148)
 

 


Läs mer:
Nästa månad: September 2011.
Föregående månad: Juni 2011.