Nyinfört under mars 2018
   
29 Påsken 1935 och Snöläget mars 2018 tillhandahölls av Lars Pensar.
  Minnesrunor tillhandahölls av Rabbe Sandelin:
  - Dagny Hedström
  - Gustaf Hedström
  Nykarleby kyrka.
  Jutas-monumentets vård.
  Den orkanlika storm.
  Förteckningar över kungörelser på Nykarlebynejdens släkt- och bygdeforskares webbplats. (71)
   
26 Juhani Nyman:
  - Datering av etiketter från Nykarleby Tändsticksfabrik uppdaterad.
  - Tändsticksetikettsamlingen utökad med Bror Ceder 2846, gul och vit.
  Minnesrunor tillhandahölls av Rabbe Sandelin:
  - Ester Fougstedt
  - Runar Hedberg
  Kraftverksbygget tillhandahölls av Lars Pensar.
  Ny litteratur: Pojken av Karin Erlandsson. (24)
   
22 Minnesrunor tillhandahölls av Rabbe Sandelin:
  - Evert Ekroth.
  - Östen Engström.
  Carmencita tillhandahölls av Karl-Åke Åström. (20)
   
19 Rabbe Sandelin har tillhandahållit en hel del minnesrunor ur SFV-kalendern. Följetongen börjar med:
- Erik Birck av Alf Snellman.
- Hjalmar Björkvall av O. B.
  Apoteket efter branden tillhandahölls av Lars Pensar. (31)
   
15 En minnestavla över stupade elever kompletterad med foto av Eva Wenelius.
  Sonja Loofts vinterturné kompletterad med foto av Lally Looft.
  Krönika av Teddi. (17)
   
12 Tema Fångföreri uppdaterad med fakta av Lennart Johansson.
  Ville Vallgren med Topeliusbysten tillhandahölls av Karl-Åke Åström.
  Sista delen av Börje Wilkmans Jag minns min sköna stad tillhandahölls av Lars Pensar.
  Nykarleby i Aha - modern kunskap för alla.
  Telefonkiosk vid Andra sjön m.m.
  Torget före branden av Gunnar Clément.
  Kompletteringar av Tuberkulossjukhuset. (47)
  ddd
8 Tema Fångföreri.
  Ankaret kompletterat med vikt- och omgivningsbilder.
  Gulf-skylten vid St1. (19)
   
5 Tändsticksetikett Hagnäs Diversehandel med segelbåt tillhandahölls av Juhani Nyman.
  Ttuberkulossjukhuset. (23)
   
1 Jakob Johannes Bäck.
  Vid Johan Jakob Bäcks graf.
  Från allmänheten. (30)


Läs mer:
Nästa månad: April 2018.
Föregående månad: Februari 2018.