Frihets- /Inbördeskriget 1917–18


Innehåll


Oro före
Våldshandlingar i Finland 1916
Den ryska militära närvaron i Nykarleby 1915–1918.
Ett slagsmål vid Nygårds kafé i Österbottniska Posten 1917.
Det ryska greppet höll av Lars Pensar.
Villadagbok från Varvet på Långörn 1917 av Lars Pensar.
Kejsar Nikolai II:s tronavsägelsemanifest, mars 1917.
Den finska bataljonen i Tyskland, juni 1917.
På sommarresa mot norr av Kurre.
Notiser augusti 1917.
Notiser september 1917.
Utgifterna för militära ändamål 1917.
 
Frigörelsen
Avväpningen 1918. Nykarlebyseminarister i händelsernas centrum av Eirik Granqvist.
Frigörelseverket i Nykarleby i Befrielsekriget i Österbotten.
Några 50-årsminnen från Nykarleby i Österbottniska Posten.

Den 28 januari i Österbottniska Posten av H. W.

 
Fånglägret
Fånglägret av Erik Birck.
Fånglägret 1918 i Nykarleby, det största i Österbotten för avväpnade soldater ur ryska armén av Lars Pensar.
Från militärläger till fångläger. Nykarlebys ryska år 1915—1918 av Bengt Kummel.
Krigsfången av William Knuts.
Ryssfångens bilder av Lars Pensar.
Surmanpelto, roman av Antti Tuuri. [Presentation.]

Skyddskåren
Redogörelse för Nykarleby skyddskårs verksamhet och dess insats i frihetskriget, avgiven till årsmötet den 24 februari 1919.
Skyddskårens ”telefondagbok”.
Nykarleby Landskommuns skyddskår i Svenska skyddskåristen.

Jägarrörelsen

Nykarleby seminarium och jägarrörelsen av Magnus Kull.

Nykarleby i För Finlands frihet ... av K. A.Wegelius.
Jägarrörelsen i Uppslagsverket Finland.

Notiser i Österbottniska Posten
Revolutionens svallvågor i Nykarleby i Österbottniska Posten 1917.
Övervåld av ryska militären i Österbottniska Posten 1917.
Militärens bedrifter i Österbottniska Posten 1917.
Sedligheten på retur i Österbottniska Posten 1917.
Notiser i januari och februari 1918 i Österbottniska Posten.
Brev från Nykarleby i Pedersöre 1918.
Soldatflickorna och deras kavaljerer i Österbottniska Posten 1918.

Efter kriget
För frihet och fädernesland. Minnesskrift över svenskösterbottningar, som gåvo sina liv i kampen för Finlands självständighet under ofärdsåren eller i frihetskriget 1918.
Planering för årsdagen av frihetskrigets utbrott. 1919

Årsminnet av frihetskrigets utbrott. 1919

Jeppoborna i frihetskriget. 1919
Skyddskårens årsmöte. 1919
Frihetsmonumentet. 1920
Nykarleby S. K:s skyddskårsdag den 16 juni. 1921
På fältskjutning. 1927
Lägermöte för 9:de skyddskårskretsen. 1928
 

Övrigt
1917—1918 i seminariets årsberättelse.
Skyddskårernas marsch och I kamp mot huliganer och ryssar. En Nykarleby skyddskårists berättelse i Befrielsekriget i Österbotten.
När hundra ryssar bodde i Socklot. Intervju med Frans Granvik i Nykarleby Posten 1991.
Några ord ur Purilfinnan av Paavo Hauta-aho.
Karl Sjöstrands minnen.
Kriget kommer till Andra sjön av Lars Pensar.
Antecknat i en bok på Varvet av Lars Pensar.
Melins kompani av Lars Pensar.
Som politisk fånge i Wasa och Petrograd i Österbottniska Posten 1917.
Tioårsminnet av Frihetskriget i Österbottniska Posten 1928.
Melins kompani i striden om Tammerfors i Österbottniska Posten 1928.
 
Alla sidor där kriget nämns.


Innehållsförteckningen till kapitlet Nykarleby under första världskriget av Erik Birck.
Innehållsförteckningen till Vinter- och fortsättningskriget 1939-44.
(Rev. 2022-03-14.)