Husmodeller
Innehåll
Fotografier av modellerna av några hus som fanns i staden kring och nära torget före branden 1858. Anders Gästrin tillverkade dem ur minnet. Teckning av, målning med och modellerna på Kuddnäs vind.

Nordost
Öster
Sydost
Övriga