Krig och ofärdstider
Innehåll
1596–97 Klubbekriget
1618–48 Trettioåriga kriget
1713–21 Stora ofreden.
1808–09 1808–09 års krig
1853–56 Krimkriget
1880–1902 Boerkrigen
1917–18 Frihets-/inbördeskriget
1939–44
Vinter- och fortsättningskriget


Släkten von Essens vapensköld i Nykarleby kyrka.


Läs mer:
Nykarleby – Nykarleby lf i Stenarna talar av Nils-Erik Nykvist.
Soldattorp, soldater jämte deras efterkommande i Nykarleby landskommun av Woldemar Backman.
Soldaternas äktenskapsbild i Krigsmans tid av Ulf Smedberg.
Nykarlebynejdens krigsveteraner 1968–1998.
Kriget kom till Andrasjön av Lars Pensar.
(Rev. 2024-04-14 .)