Nejonögon — nätingar  
Innehåll
Uppsl. Finl.Nejonögon i Uppslagsverket Finland.
Nord. fam.Nejonögon i Nordisk familjebok.
Eric

Om Nejnögons Fisket i Österbotten av Eric Juvelius.

NilsNejonögonfisket i Nykarleby av Nils Storå.
Hugo Hugo Solvin med familj fiskar och anrättar nejonögon.
JoelÄr nejonögonen på upphällningen? Om Joel Willman av Håkan Anttila.
MikaelNejonögonfiske tradition i Nykarleby. Intervju med Mikael Mårtens.
KarlKarl Wenelius nejonögonfiske på 1990-talet.
Bror Bror Johansson om nejonögonfiske på 1920-talet.
Fiskeplatser Fiskeplatser och fångstsätt av Erik Birck. Nejonögon behandlas i slutet av kapitlet.
ProsaÖvriga texter där nejonögon nämns.
VykortMeddelande på ett vykort.
Tema Ett ”collage” med tema nättingar.
Kistor Kistorna nedanför dammen.
Tillredning Karl-Erik och Karl-Gustav Bloms samt Åke Björklunds nättingtillredning dokumenterad av Lars Pensar.
Drycker Dryckesförslag i Vin till maten – om konsten att kombinera mat och dryck.
 
Övrigt om fiske
Fiskevård En fiskevårdsförening för Nykarleby-nejden av Curt Segerstråle.
Berättelser Fiskeberättelser av Karl Wenelius.
Notdragning Notdragning av Kenneth Frostdahl.


Till höger: Litografi av ett flodnejonöga ur O. G. Norbäck, Handledning i fiskevård och fiskafvel. Stockholm 1884. Jens-Ole Hedman tillhandahöll.Läs mer:
Nättingar, nejonögonfisket i Nykarleby älv av Nils Storå.
Fler Tema.

Jan Sundqvist/NY-TV:s film från samma tillfälle: Netingan – om konsten att tillreda nejonögon.
(Rev. 2024-04-28 .)