Aug. Casén, Fru Sofia Mahers Folkkök, Nykterhetscaféet,

Annonser ur programmet för Sång- och musikfesten 1914.
Föregående annonser. Följande annonser.
 
AUG. CASÉN, Nykarleby
—Tel 53—
Innehar
Välsorteradt varulager
uti rymlig lokal.
Fru Sofia Mahers
FOLKKÖK
rekommenderas.
Fullständig middag serveras.
Kaffe, Thé och Limonad.
Velocipeder och velocipeddelar, pumpar, rör och rördelar
Separatorer och separatordelar köpas förmånligast hos
Nya Velocipedaffären, inneh S. Kruster
Jakobstad, vid torget.
Nykterhetscaféet
vid Ö. Esplanadgatan
Rekommenderas
Inneh. Maria Harald.