Hugo Solvin med familj fiskar och anrättar nejonögon

 
Roddbåt och språtakass. Ett rep är spänt över älven.
 

Detalj av ”språtakass”.
 

Hugo rättar till fångstställning.
 
Hugo ute på fångstställning vid Ragnörn.
 

Jan-Erik Solvins döttrar plockar nejonögon i den krälande hopen av utstjälpt fångst, för att av de äldre få veta om de fyller måttet (30 cm) eller är för korta och skall sättas i ”gropen” vid Ragnörn — den som fungerar som sump.
 

Nättingarna rörs in med kalk för att avslammas.
 

Ingeborg Solvin halstrar nejonögonen.


Bilderna fotograferade på 1970- och 80-talen av Kurt Solvin vid Ragnörn och hemma på Frill.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2004-04-25, rev. 2022.09.09, dagen efetr att Drottning Elizabeth II dog.)