Neo-Carolina

Innehåll
Stadsnamnet
Grevskapet Karleborg
Finska
Ryska
Övriga benämningar
Person- och andra namn
Företagsnamn

Stadsnamnet

Stadens namn har skrivits och förkortats på många olika sätt genom tiderna, trots att den redan i privilegiebrevet av den 7 september 1620 fick namnet Nykarleby. Namnets ursprung enl. Lars Huldén. Nkby är den numera vanligaste förkortningen.

Anledningen till att det finns så många varianter:

  • Ny och karleby är ibland ihop- och ibland särskrivna.
  • Ny och karleby är ibland förbundna med bindestreck.
  • Ny och karleby är ibland separerade med blanksteg.
  • Ny och karleby är ibland separerade med kolon.
  • Ny och karleby är ibland separerade med likamedtecken.
  • Stavning av karleby med k/c resp. K/C.
  • Många är dialektala.
  • Långa vokaler har i många dialektala varianter skrivits med två bokstäver.
  • Några är på andra språk.
  • O.s.v.

Förteckningen upptar varianterna i kronologisk ordning, vilket här betyder i den ordning jag råkat stöta på dem alternativt kronologisk om källan är daterad och inte nödvändigtvis första förekomst. Neo-Carolina förekom i Tunelds geografi från 1762. Som komplement finns också en alfabetisk förteckning.

Nu finns det 111 varianter! Senast införd.
Stadens vapen på en dekal. Av någon anledning är namnet på finska överst. För övrigt är tunnan av rätt modell; tjärtunnor var raka och inte buktiga såsom öltunnor.
Originalstorlek 40 x 60 mm.
Lars Pensar tillhandahöll.
Innehåll      
     
Staden      
Nykarleby Privilegiebrevet. 1620  
Ny Carleby Olav Bureas pass. 1620  
Nie-Carleby ”... en rimmad beskrifning från 1600-talet öfver Nykarleby sockens uppkomst och af dess första kyrka.”    
Nie Carleb. Kyrkklocka. 1623  
Neo Carleby Uppsala universitets matrikel, (Neo Carlebyensi). 1600‑t  
Nye Carleby En ”längd uppå borgerskapet ...”. 1635  
Nye Karleby Befallning av konungen till Erik Hare. 1640  
(Ny) Carleby Scholestaten, början af. 1640‑t  
Nijecarleby Claes Claessons stadsplan. 1649  
Nova-Carleby Michael Wexionius-Gyldenstolpe. 1650  
Nya: Carleby Understödsbegäran för trivialskolan. 1655  
Nya-Carleby
Elias Hamnius vid riksdagen. 1659  
Neo-Carlburg Biografi över kyrkoherden Johannes Forsman. 1681  
Carburg Vasa trivialskolas matrikel. 1685  
NyeCarleby Nykarleby ting. 1698  
Nije Carls by Hörsägen. 1600-t?  
       
Ny Karby Fantasikarta av Olof Rudbeck d.y. 1701  
Ny Carle by Bortrövade under Stora ofreden av P. Uhlberg. 1721  
Neo-Carleby Wasa Trivialskolas matrikel. 1736 2022.11.03
Nr 106
NeoCarolina Nykarleby Pedagogis matrikel. 1756  
NyCarlbj
Socklot byrätts protokoll av Ragna Ahlbäck. 1758  
Carlby Nya Johan Ahlm i kyrkan. 1759  
NyCarby Socklot byrättsprotokoll. 1760 2022.11.30
Nr 108
Neo-Carolina Tunelds geografi. 1762  
Ny-Carleby Tunelds geografi. 1762  
Nyecarleby Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. 1765  
NeoCarleby Nykarleby Pedagogis matrikel, (NeoCarlebyensis). 1768  
Nyacarleby Kyrkans mellersta klocka. 1769  
Nye Carlebye Öresundstullens register. 1769  
NyC. Wasa Trivialskola 1684–1884. 1783  
Ny Carlebye På en klocka i Karvat finns på urtavlan skrivet ”Mikael Tast.  Nr 15. Ny Carlebye.” Mikael Tast var kopparslagare i Nykarleby och ägde gården 34 år 1784 enligt W. B. 1780‑t?  
Nyc. Samling till en Historik av Johan Gabriel Toppelius. Slutet på 1700- eller början på 1800-talet.    
       
Nya-Karleby Jakobstad i Beskrifning om Svearike: Finland, Volym 4 Stockholm 1808. ”För öfrigt är Handelen nog inskränkt af de på ömse Sidor liggande städerne Gamla och Nya-Karleby.” 1808  
Nyecarlebye Bornholms amt, Hasle byfoged bog 4. 1833  
Carlopolis Zacharias Topelius Efemerer. 1834  
N:y Zacharias Topelius dagbok. 1834  
NyCarleby Zacharias Topelius dagbok. 1835  
NyCarlby Zacharias Topelius dagbok. 1836  
Carlopolis nova Lärobok för Ungdom. ... 1839  
Ny=Carleby Magistratsprotokoll. 1839  
Ny:C Brev från provinsialläkaren Blank. 1852  
Petit-Carleby I franska tidningars rapporter från Krimkriget. 1855  
Nykarbe
100 år sedan Nykarleby brann ned av Alfred Huldén. 1858/
1958
 
Nykarleby Handbok för resande i Finland. 1858  
NyKarleby Årsberättelse om Medicinalverket. 1859  
Carolina Nova Wikipedia på latin. 1861  
Nby Zacharias Topelius i brev med anledning av grundande av ett seminarium i Nykarleby. 1870  
Ny-Karleby Nordisk familjebok. 1887  
Ny Karleby Nya Trollsländan. 1887  
Karleborg Lördagsqvällen. 1891 2022.11.02
Nr 105
Nyykarbi A. J. Nygren i en ralla skriven till brandkårsfesten. 1895  
Nya Carleby Sjökort. 1800‑t  
       
Nycarlby Sigill. början av
1900‑t?  
Nyk-by Vykort med sorgebud. början av 1900‑t  
N:BY Schablon från Cikoriafabriken i Jakobstad. 1900‑t  
Nyby Minnen från barnaåren i Nykarleby av Hilda Olson. 1900  
N. Karleby Den lilla skolkartan av Johan Anders Svensson. 1900  

Nyykaarbe

Tå Rööstu-Jutt var på tjödorjakt av Jerker Svenske. 1902  
Nyykarbe Tå Haapa-Kaj jool ijen penga miin av Jerker Svenske. 1902  
Ny-by Ett vykort från Elli Kjäldström till Herr Peter L. O. Kjäldström. 1912  
N_y. Skyddskårens telefondagbok. (Förkortningen är N_y, men det är svårt att se p.g.a. länkunderstrykningen.) 1918  
NB Karta över de finlandssvenska socknarna i Hembygden: tidskrift för svensk folkkunskap och hembygdsforskning.
1919  
Nyk:by Aina Jakobsson vid stadens 300-årsjubileum. 1920  
Nya Karleby Salmonsens konversationsleksikon. 1922  
Nya  K. Salmonsens konversationsleksikon. 1922  
Nyk. Ur seminariets matrikel i Nykarleby seminarium 1873—1923 av K. J. Hagfors. 1923  
Nkb. Lappo å eller Nykarleby älv i Svensk bygd i Österbotten nu och fordom II av T. E. Karsten. 1923  
N.K. Nordiskt konversationslexikon. 1925  
Ny:by Meddelande på ett vykort. 1920‑t  
Nk Baksidestext på foto. 1920‑t?  
NK Förkortning för Nykarleby på seminariets fana.    
NY.KARLEBY Annons för bilbesiktning. 1934 2022.02.05
Nr 110
Nyykaarbi Nyykaarbi maahrnan av Kasper. 1938  
Nyk.by Zachris Schalins skolgång i Nykarleby elementarskola 1863–1867. 1930‑t  
N:by Anteckningar om Nykarleby stad Ur handlingar i Statsarkivet av Hugo Svedberg. 1941  
Nie Carlebij Skaldernas och älvens stad sorgligt torrlagd i höst av Benedict Zilliacus och Henrik Tikkanen. 1951  
Nykaarbi Artikel om branden 1858 i Jakobstads Tidning. 1958  
Nkby Artikel om Idrotts- och ungdomsgårdens taklagsfest Österbottniska Posten. 1966  
893 Kommunnummer i statliga sammanhang. Infördes någon gång mellan 1968 och 1972, kunde Gunilla Kvist ge besked om efter att hon kontrollerat vallängder. Landskommunen hade nummer 894, Jeppo 166 och Munsala 496.    
Nystad Trafikministeriet. 1969  
66 900 Postnummer. 1971  
New Charles 
Village
Nykarleby Gymnasiums abiturienters klasströjor. 1977  
Nk:by Den oftast nuförtiden använda förkortningen, som dock här råkar finnas endast på ett enda ställe: ”Kompanibåten” Nykarleby. M. E. Sarlins äventyr i Nykarleby stads historia del II av Erik Birck. 1980  
Nykarbi Nykarleby-nejdens språk. En lärodikt av Gösta Ågren. 1988  
       
Nyykabi Dialektal stavning av Peter Karlberg i gästboken. 2003  
Nykaabi Dialektal stavning av Jerry Virtanen i gästboken.  
Nyykaabi Dialektal stavning av Camilla Grön i gästboken.  
NK:BY Nyheter i NY‑tV. 2020.11.03
Nr 107
Nyykabe Dialektal stavning av Per Sundsten i gästboken. 2004  
Nykaby Dialektal stavning av Mikael Schalin i följebrev till Nykarlebystjärna. 2005  
Nykby Sponsortavla vid Fiskets dag vid Brännskata fiskehamn.  
Carolina nova På webbplatsen Thesaurus Lex. 2006  
Nykabi
Vernissagekort av Albert Braun.  
N:kby Läsarkommentar i Österbottens Tidning. 2008  
Nb Kommentar till Fyra stämmor från Nykarleby av Lars Huldén. 2010  
1379270 Unique Feature Identifier, National Geospatial-Intelligence Agency.  
1982903 Unique Name Identifier, National Geospatial-Intelligence Agency.  
Nyykaabe Diskussion i Österbottens Tidnings webbupplaga. 2011  
Nyukarlebyu HoboHideout.com The Free Encyclopedia of Travel Rooms.  
Ny-karleby Upptäcktsresande bland kustsvenskar av Juha Ruusuvuori och Leif Sjöström.  
Nykarelby Vanligt förekommande ”klaverslint”. 2012  
NYKI Affisch.  
644101 GeoNames. 2013  
Nykabe Inbjudan till premiären av Claes Olssons dokumentär om konstnären Håkan Ahlnäs.  
Typos Occasions where user input is different than user intent. 2014  
kaabi Katarina Fors inlägg på facebook den 2 juni. (Inlägget nedanför av Håkan om framgångsrike sonen inom motorsport fick vara med eftersom Håkan och jag studerade samtidigt till byggnadsingenjörer i Vasa.) 2018  
NYKA Förkortning i noter. 2023.01.19
Nr 109

Ny Kaabi

En facebook-grupp. 2020 2020.06.11
N.BY Stig Antells kommentar i ett facebook-inlägg av Lilian Kola om Juthbackamarknaden. Detta var den hundrade varianten. 2020.06.28
Nr 100
Nykaabe Stefan Lassila länkade till Min barndoms marknader av J. L. Birck i facebookgruppen Finlandssvenska ord och uttryck. Karin Nyström Sillanpää kommenterade: ”Tack, se det var en riktig berättelse från Nykaabe av J.L.Birck.” 2020.12.19
Nr 101
Newcaabi Sören Kronqvist i en diskussion i Nykarlebygruppen på facebook huruvida 5G finns i staden. 2021 2021.10.24
Nr 102
Nylandsby Översättning med Google Translate från finska till svenska. 2022 2022.01.13
Nr 103
Nyland Översättning med Google Translate från finska till svenska. 2022 2022.01.13
Nr 104
Nyckarleby Inlägg i Malaxbygden förr och nu av Dick Johansson. 2024 2024.02.08
Nr 111


Grevskapet
Carleborg Stiftelseurkund. 1652  
Karleborg      
  Har använts för:
   
  - Karleborgsgatan.
1912  
  - Arbetareföreningens Karleborg. 1920‑t  
  - Carleborgskolan. 2006  
  - Karleborg, öppet bolag2013  
       

Finska
Här har jag inte samlat speciellt aktivt.
       
Joensuun kaupunki Lärobok i Finlands historia och geografi. 1832  
Uusi-Karlepyy Lärobok i geografi för elementar-läroverket. 1853  
Joensuu Handbok för resande i Finland. 1858  
Lapuan Joensuu Polemiken Yrjö-Koskinen—Topelius om staden skulle flyttas efter branden. 1858  
Uus-Kaarlebyy Nykarleby i Helsingistä Ouluun. 1876  
Uusikaarlebyy Nordisk familjebok. 1887  
Uusi Karleby Joensuu Enciklopedizesij Clovar. 1897  
Uusi-Karleby Brev tillhanadahållet av Carl-Johan Eriksson. 1908 2020.10.09
Uusikaarlepyy Nordisk familjebok. 1914  
Upy Rautatiehakemisto. 1963  
Uusi Karlepyy Vykort från slutet på. 1960‑t  
U:pyy Förkortning.    
UKP IATA Seaport codes. Munsala som hade oljehamnen Kanäs saknar kod, men däremot har Jeppo (!) fått FIJPA. 2002  
UPY På Alkos kvitton. 2004  
Nyykapi Pekka Viitamäki i bildtext till bangårdsbild.    
Nyykaappi Leverans i juli till Wallendahls Färghandel på Bankgatan 7 från Geveko Oy i Pargas. 2008  
       
Uusi Kaarlebyy Huuto.net. 2011  
Usikarlepyu HoboHideout.com The Free Encyclopedia of Travel Rooms. 2011  
Nyykaapi Kaisa Viitala i facebook-inlägg 2020-08-19. 2020 2020.10.14
       


”Ryska”
     
Uusikarleeby Vykort. ca 1950  


Övriga benämningar
Betlehem I Stjärnor över Nykarleby av Lars Pensar. Första belagda förekomst av Betlehem 1829 enl. Erik Birck. 1829  
Nordiska Betlehem Det nordiska Betlehem av Jocosus. 1876  
Österbottens pärla L. L. Laurén. före 1884  
Den store Gustav Adolfs lilla skapelse V. K. E. Wichmann i Nykarleby stad 1620—1920. 1920  
Björkarnas stad Försommarnattsvandring i Österbottniska Posten. 1923  
Lilla Eden Sommaridyll av E g o. 1927  
Nazaret Åter en gång Nykarleby av Eugen. 1928  
Seminariets slumrande trädgård
Staden runt Kuddnäs

En kåsör i »Svenska Pressen» föreslår smeknamn för ett antal städer.

1931 2022.02.04
Nordens Betlehem Hågkomster från min Nykarleby-tid 1883—1916 ... av V. K. E. Wichmann. [Som sagt, i den ordning jag råkat stöta på dem och inte nödvändigtvis första förekomst.] 1933  
Idyllernas drottning V. K. E. Wichmann. före 1938  
De många skrivande pennornas stad Österbottnisk lustresa av J. J. Huldén. 1941  
Idyllernas stad Gunnel utmanar ödet av Bertel Eklund. 1945  
Skalde- och skolstaden Historik av Johannes Åbonde. 1950  
Pikku-Matti Nykarleby vann vänlighetstävlan i Österbottniska Posten. 1956  
Skaldestaden Färj-Erik i Österbottniska Posten . 1958  
Pärlan vid älvens strand Krönika i Österbottniska Posten. 1966  
Idyllen vid älven Turistreklam. 1970  
Skaldernas stad Uppslagsverket Finland. 1983  
Sagornas stad Vykort utgivet av Bildström.    
Finlands lyckligaste
stad
Enligt Helsingin Sanomats sammanställning . År 2003 visade det sig att Närpes egentligen borde ha fått ”mästartiteln”. 1995  
Småstad som bäst Kommunens slogan. 1995  
Österbottens Chicago Leif Häggblom. 2011  


Person- och andra namn
Nycarlus Ett prestval på 1650-talet ur Blad ur Nykarleby historia av Carl von Bonsdorff. Även Nicarlus förekommer. 1611  
Nykarleby Ångfartyg. 1869  
 

 

   


Företagsnamn med stadsnamnet i mer eller mindre förkortad form
Karlon Plastindustri. Hade varumärket Nykolit. 1961  
Karment Elementtillverkare 1987  
Nykarlebud Transportfirma. 1999  
NYKO-FRYS Pälsdjursfoderkök. 1964  
Nykra Båtbyggeri. 1971  
Nykobe Betongstation. 1982  
Nykoprint Tryckeri. 1982  
NY-TEK Tror jag att biltillbehörsfirman hette som en tid fanns i ”Lövhyddan”. 198?  
NY-JA Sotnings- och fastighetsservice. 199?  
NY-LINE Rederi, omkring ... 2000?  
       I alfabetisk ordning

1379270
1982903
66 900
893
Carburg
Carlby Nya
Carlopolis
Carlopolis Nova
Carolina nova
Carolina Nova
kaabi
Karleborg
N. Karleby
N:BY
N:by
N:kby
N:y
N_y.
NB
Nb
Nby
Neo Carleby
Neo-Carlburg
NeoCarleby
Neo-Carleby
NeoCarolina
Neo-Carolina
New Charles Village
Newcaabi
Nie Carleb.
Nie Carlebij
Nie-Carleby
Nijecarleby
Nije Carls by
NK

N.K.
Nk
NKBY
Nk:by
Nkb.
Nkby
Nova-Carleby
(Ny) Carleby
Ny Carleby
Ny Carle by
Ny Karby
Ny Karleby
Ny:by
Ny=Carleby
Nya Carleby
Nya  K.
Nya Karleby
Nya-Karleby
Nya: Carleby
Nyacarleby
Nya-Carleby
Nyby
Ny-by
Ny-karleby
NyC.
Ny:C
Nyc.
NyCarby
NyCarlbj
NyCarlby
Nycarlby
NyCarleby
Ny-Carleby
NyeCarleby
Nyecarlebye
Nye Carleby
Nye Carlebye
Nye Karleby
Nyecarleby
NYKA
Nykaarbi
Nykabe
Nykabi
Nykaby
Nykarbe
Nykarbi
Nykarelby
Nykarleby
NyKarleby
Ny-Karleby
Nyk.by
Nykby
Nyk-by
Nyk:by
N.YKARLEBY
NYKI
NYKA
Nylandsby
Nyukarlebyu
Nyykaabe
Nyykaabi
Nyykaarbe
Nyykaarbi
Nyykabe
Nyykabi
Nyykarbe
Nyykarbi
”Nystad”
Nyk.
Nykaabi
Petit-Carleby


Läs mer:
Ett utdrag ur Finlandssvenska bebyggelsenamn av Lars Huldén.
Lappabi, motsvarande för landskommunen.
Byt kommunnamn från ”Nykarleby” till ”Nykaabi” av Mattias Holm.
Flytta icke gamla märken. 1927
(Inf. 2004-02-14, rev. 2024-02-14 .)