Nykarleby från norr

Klatsch, hästarna fingo sträcka, och ett par timmar därefter i den härligaste aftonsvalka sågo vi Nykarleby torn förgyllas av den sjunkande solens glada strålar. Fram rullade vi då över bron, beudrade Bergerska husets plötsliga vithet, skramlade över gatorna, finnande toma fönster, blott hos Bromans en mängd välkända fysionomier, rullade ut genom tulln och in genom egen grind kl. 8½ a. och voro sålunda efter mer än fem veckors bortavaro, derunder vi rest 100 mil, och sett hundra präktiga saker, lyckligen komna till vårt lilla älskade Kudnis hem igen. (Dagb. 9. 8. 1840.)
 

Nykarleby från norr. Pennteckning av G.O. Grisin, Finlands Nationalmuseum. Förstoring från Finna.fi.
[Notera norra tullporten till vänster om trädet i mitten och att det även finns en port vid vänstra kanten.]


Paul Nyberg (1938) Från Kuddnäs till Björkudden, sid. 33.
Bilden finns även i ovanstående, men denna som visar ett större utsnitt av teckningen tillhandahölls av Lars Pensar.