Stadsvy från vattentornet

Borgaregatan går från det nedre vänstra hörnet och korsar därefter Gustav Adolfsgatan och Topeliusesplanaden. Sedan bilden togs har Gleisners, Fougstedts och Manteres gårdar vid Gustav Adolfsgatan rivits i de mittersta kvarteren. Mot sydväst, mitten på sjuttiotalet.

Illustration till artikeln Nykarleby i Uppslagsverket Finland.


Stadsvy från vattentornet

(Rev. 2020-02-02 .)