Panorama från Storbron onsdagen den 7 juli 2004 klockan 23:08–23:12 Guldkorn
Guldkorn

På platsen där Holmströms magasin Folke Holmström. stod skymtar ankaret. Fotografi.
     Fyra tusen sjuhundra elwa.Fotografi.

Foto: F. L.

Under gräset finns gråstenskällarens tak. Einar Hedström.
Akvarell av kyrkan. Lars Pettersson.            
Kyrktrappan byggdes 1867. Inhugget årtal.
Bortom gång-/cykelbanetrafikmärket stod fattiggubben. Erik Birck.
     De nyanlagda gräsmattsfläckarna kommer sig av att man sommaren 2004 fixade till grundläggningen för ”staketplintarna”.
     Klockstapeln. 
Bronsbysten av Joel Rundt skyms av träden. Staty.
     Den smalspåriga järnvägen genade över kyrktomten. Modellfotografi.

Rådhuset på ett vykort från omkring 1905.
     Dansen på bron.Erik Birck.
     Fataljeuret fanns på rådhusets norrfasad.Erik Birck.
     En gång när Runeberg passerade bron.Erik Birck.

Döbelns gård eller Södra tullhuset. Einar Hedström.
Den grå lådan är en brandpost.  Synd att den inte fanns 1929.Österbottniska Posten.
F.d. Heikelska, numera Kivinenska gården. Einar Hedström.    
Nedanför den grå Herlerska gården som skymtar mellan träden Einar Hedström. fanns bryggeriet Rafael Sjöblom. (där ett garveriRafael Sjöblom. fanns på 1950-talet) och bortom det Stadskvarnen. Einar Hedström.
I viken fanns Brunnsholmarna.Einar Hedström.
     Ungefär samma vy 100 år tidigare.Vykort.
     Vykort från viken mot bron.Einar Hedström.
     Stockflottare på älven.Vykort från 1920-talet.
I fjärran skymtar Saarela.Lars Pensar.
F.d. Castréns gårdshus skymtar bakom träden. Vykort. F.d. Lybeckska villan skymtar bakom träden. Vykort.
”Parken” mellan Juthasvägen och älven anlades sommaren 2003. Eftersom både Döbelns gränd och Restaurang von Döbeln är utrangerade och det inte finns något i staden som minner om von Döbeln, kunde det vara på sin plats att kalla den Döbelns park. Namnet pasar mycket bra eftersom det var just här generalen försökte ta sig över älven midsommardagen 1808. C-B J Petander. Den höga stenfoten är förevigad i Erik Falander av Ernst V. Knape.
     Gården på ett vykort från 1920-talet.
     Fakta om gården. Lars Pensar.
Kanske den minnestavla som skulle inhuggas i berget till 100-årsminnet av striden vid Nykarleby förverkligas till 200-årsminnet 2008. Erik Birck.
     — Det gjorde den inte, men till 200-årsminnet av slget vid Juthas. Erik Birck.
     Edgars beskrivning av när ”Bässin” svänger in på Storbron. R. R. Eklund.
Brostugan — Stora bron av Lars Pensar. 
     Brostugan på 1920-talet.
     Brostugan på 1930-talet.
     Brostugan på 1960-talet.
Hösten 2004 byttes brolocket förmodligen för sista gången.Fotografi.
     En annons som funnits på annonspelaren till höger om Brostugan.
     Ant han dansa med mej.Ernst V. Knape.
     Ett flertal trafikolyckor har inträffat vid brofästet.R. R. Eklund.
     Våren hälsas välkommen vid Brostugan.Lars Pensar.
Bakom busken finns resterna av Brostuguberget och jättegrytan. R. R. Eklund.
En parksoffa av samma modell som den vid Kärleksstigen var sommaren 1984 på drift. Ulf Smedberg
Huset som stod där Oskar Kronqvist byggde den röda gården. Fotografi.
     Notera skrakholken vid trädet till höger om parkbänken och nedanför Kärleksstigen. Fotografi.
Träden skymmer bland annat gårdarna där Bomans pepparkakor bakades, Recept. Polisen i Småstadsberättelser bodde Ulf Sourander. och Solveig Sjöskog är uppvuxen. Kommer ni hem och har drunknat får ni stryk!

På 1970-, 80- och kanske in på -90-talet låg Bergfeldts turkosa kanadensare vid stranden. I månadsskiftet mars—april 2005 revs deras gamla gård vid Topeliusesplanaden. Fotografier av Lars Pensar.

Ungefär samma vy 1902.Foto.  
     Ungefär samma vy på 1920-talet. Vykort.   
     Gymnasiet grundrenoverades sommaren 2004.Vykort.
     Snipe-regatta 2007.Lars Pensar.
    Sauna Obscura 2010.Lars Pensar.
Kraftverksdammen från 1984 Artikel och kraftverket från 1926.Artikel
      Det två bojarna är rester efter stadens första (och sista?) vattenkonst.
     Afton i NyCarleby 1808. Artikel
F.d. Lybeckska gårdens gavelröste. 
     Även på denna sida fanns silverpilar, men de avverkades eftersom de förstörde dammvallen.

QuickTime. QuickTime-panorama.


Läs mer:
Utsikten i ord en sommarnatt 1877 i En utflygt till Österbotten.
Fler panoramor.
(Inf. 2005-03-30, rev. 2023-12-26.)