180-graders panorama från esplanaden den 1 maj 2015

Panorama gjort med Photomerge i Photoshop.
Foto: Lars Pensar.


Läs mer:
Biblioteksbygget.
Fler panoramor.
(Inf. 2015-05-04, rev. 2015-05-04.)