Panorama från Juthas hängbro den 13 juli 2011 klockan 19:09—19:10


Foto: F.L. Gjort med Photomerge.
Slaget vid Juthas utkämpades bortom skogen.Max Furu.
     Haralds kronobränneri fanns knappt två km uppströms.Max Furu.
Juthassidan.
Holm äger nu f.d. Juthas gästgiveri.

Mot staden. Losvika djurklinik som sedan 2010 finns vid Östra Åvägen 217 skymtar på älvstranden.    Forsbysidan.
Bron har slagsida sedan ett antal år tillbaka.   Mot Ytterjeppo.Läs mer:
Förstoring.
Mer om hängbron.
Fler panoramor.
(Inf. 2012-01-29, rev. 2015-02-18 .)