Panorama från vattentornet den 13 juli 2004 klockan 11:40—11:43

Gick ett varv och fotograferade på frihand och resultatet blev så undermåligt att det inte var lönt
att lägga mer tid på det än att montera ihop bilderna. Men eftersom jag inte fotograferade från
vattentornet sommaren 2005, tar jag med det i alla fall.Läs mer:
Vinterpanorama.
Vattentornet i kapitlet Fakta.
Fler panoramor.
Slangtornet på f.d. brandstationen ”Karleborg”.
(Inf. 2005-08-01, rev. 2010-03-14.)