Panorama från vattentornet den 10 februari 2010

Foto: Lars Pensar.
Panorama: Martin Csatlos.


Läs mer:
Förstoring.
Planetoid.
Sommarpanorama 1.
Sommarpanorama 2.
Sommarpanorama 3.
Vattentornet i kapitlet Fakta.
Fler panoramor.
(Inf. 2010-03-14, rev. 2018-11-10 .)