Panorama från vattentornet den 1 maj 2011

Foto: F.L.
Panorama gjort med Photoshops Photomerge-funktion.


Läs mer:
Förstoring (9 MB).
Vinterpanorama.
Vattentornet i kapitlet Fakta.
Fler panoramor.
(Inf. 2011-06-09, rev. 2011-06-09 .)