Utbytesringar från guldinsamlingen 1940

För de ca 1 400 kg guld som man fick in skulle luftvärnspjäser och flygplan köpas, men guldet blev liggande i Finlands Bank, smugglades i kurirförsändelser till Stockholm vid krigsslutet, förvarades där tills det 1951–53 såldes. En del smältes ned till tackguld, finare guldföremål och ädelstenar såldes bland annat till antikaffärer.

För pengarna köptes spannmål som kom Finlands folk till del. Men ändamålet för vilket folk gett sina ringar och guldföremål blev aldrig uppfyllt.

Nykarlebys andel var att få ihop guld till ett värde av propellern och halva vingen till ett jaktplan.Från vänster: Den med vingar och hakkors kallades ”luftförsvarsringen”. Den med heraldiska rosen kallades ”järnring” och den tredje ringen med lejon och hakkors kallades ”vapenbrödraring”. Förstoring.


Läs mer:
Innehållsförteckning till Vinter- och fortsättningskriget.
Klassringar.
(Inf. 2015-01-17, rev. 2018-08-09 .)