RITNING TILL NYBYGGNAD FÖR FRÖKEN H. AHLSTRÖM

Ritningen till mitt barndomshem som byggdes vid Skolgatan, låg fram till sextiotalet vid Gustav Adolfsgatan 29 och numera är adressen Gustav Adolfsgatan 41. Har någon gång hört att timran kom från Alajärvi. Stenfoten av kilad gråsten är en av de vackraste i hela staden.

Mig veterligen blev varken plank eller grind byggda enligt ritningen och uthuset fick inte heller det valmade taket med åsutsmyckning och blev betydligt större. Att utedasset fanns längst till vänster kan man se på fönstret (överljuset) ovanför dörren. Helsvart skraffering på gavelfönstret betyder att det är ett blindfönster.

Ritningen som är ”Godkänd och fastställd af Magistraten i Nykarleby stad vid sammanträde den 18 Januari 1909, intygar På Magistratens vägnar Oscar Calamnius” är undertecknad av Arno Gyllenberg den 23 december 1908.

För pekaren över texterna om du har svårigheter att läsa.

 

 

Arno Gyllenberg, 23/XII 1908 Magasin Vedlider Afträde Uthus Nybyggnad N[orr] S[öder] Skolgatan hette gatan fram till 1912 Fasad mot Skolgatan Fasad mot gården Skärning i A-B I Nykarleby Fasad mot Skolgatan. Den känner du väl igen vid det här laget? Om inte, kasta en blick ner till vänster! Förstuga Kammare Kammare Kök Kök Godkänd och fastställd af Magistraten i Nykarleby stad vid sammanträde den 15 Januari 1909, intygar På all magistratens vägnar Oscar Calamnius. Lösen 4 mk Skala 1:100 Situationsplan Gata A B Skala 1:200 Skala 1:100

Ägarlängd:
Period År Ägare

1909–1918

9


Fröken Hulda Ahlström, som senare ägde den här gården.

Hulda Augusta, född 17 sept. 1873. Till Amerika 1891, på hushåll (kokerska) i New York. Återvänt till Nykarleby 1908. Uppfört gården n:o 206, som hon sålde år 1918 åt lektor Niilo Böök. Idkar hembageri.

Backman, Woldemar (1931) Några äldre, ännu i staden levande Nykarlebysläkter, II Ahlström, sid. 12.

Hulda förekommer ofta under namnet Äntti i Anita Wikmans ”Kråktrilogi”.


1918–1938

20

Seminarielektorn Niilo Böök med hustru Else. Undervisade i gymnastik, hälsolära och geografi. En dotters meddelande.

1938–1951

13

Elin från Lepplax (1895–1943) och Hugo Solvin från Socklot (1891–1951). En namne till Normalskolevaktmästaren Hugo Solvin.

1951–1962

12

Dottern Gladys född i Californien (1928–2007) g. Öberg i Sverige.

1962–2000

38

Bondehustrun Edit Nylund (1907–2001), min mormor, samt daghemsbiträdet Doris från Sundby (1932–2019) och linjemontören Nils Liljeström (1929–1991) från Kyrkoby.

2000–2017

17
 
Dottern, biträdande projektledare Susanne Liljeström och logistikchef Mikael Holm från Öja.

2017–
 
Linda Wiklund, tandhygienist, uppvuxen i Monå och byggnadsingenjör Jonas Andersson.


Läs mer:
Fotografi från 1910-talet.
Blixten antände gård i staden. 1944
Fotografi från 1964.
Vattenledningsgrävning utanför. 1965
Omslag med paketmärken.
(Rev. 2022-09-09 .)