Storbroritningar


Ritning till träbro med timrade stenfyllda kistor.
Förstoring.

Ritning på en Träd Bro öfver Ny Carleby Elf.

Tillfällig [?]
Flod vatten
[?] vatten

Så djupt har jernspett kunnat nedtvingas.

Stadsgata i högerkant.

Vid skalan som omfattar 100 alnar/59,3 m. Caopierad af Tawarppe[?]

Copierd 19 Nov. 1811.
Ritning till välvd stenbro. Förstoring.

Desssein till en Sten Bro öfver NYVCARLEBY Elf.
Till Fällig flod.
Flod vatten.
Lågt vatten.

Radien 55 aln
Så djupt har steniga botten kunnat med C jernspett genomträngas. ”Berg” till höger.Ritning till ställning för välvd stenbro.
Förstoring.

Stellnings Byggnad under et Sten Havalf öfver öfver Ny Carleby Elf.

Tillfellig Flod.
Hög flod.
Lågt vatten.

Radien 55 aln
Så djupt kan med jernspett genomträngas. ”Berg” till höger.
Copierd 19 Nov. 1811.


Stig Haglund tillhandahöll.


Läs mer:
Storbron i kapitlet Fakta.
Fler ritningar.
(Inf. 2019-05-05, rev. 2019-05-07 .)