Byggnadsarbeten vid kraftverket 1954


Arbeten i samband med att den andra turbinen installerades 1954. Först 1957 kom generatorn. Första och andra bilden i övre raden samt andra och tredje i nedre raden kan förstoras. Kolorering: Peter Gullback.


Foto: Rafael Sjöblom.


Läs mer:
Nykarleby kraftverk i kapitlet Fakta.
Alfred Huldén omnämner arbetet i en julhälsning år 1957 Till Nykarleby-bor i USA, Canada och annorstädes i världen.
Om turbinerna i ett kapitel ur Manuskript för pornografiska filmer av Peter Sandström.
Dykare modell 2011.
(Inf. 2004-12-04, rev. 2020-12-06 .)