Hotellgäster


Två okända herrar utanför Restaurang von Döbeln/ Hotell Eden. Notera Post och Telegrafskylten i övre högra hörnet samt postlådan nedanför den! Betongtrappan ersattes av en ståltrappa i samband med grundrenoveringen av Bankgatan 2004.


Två okända herrar utanför Restaurang von Döbeln/ Hotell Eden.


Foto: Rafael Sjöblom.


Läs mer:
Hela byggnaden.
(Inf. 2006-04-04.)