Kyrktallrik 198?


Dammen är höjd, så tallriken är gjorde tidigast 1985.

 Carl-Erik Backlund publicerade på facebookgruppen Nykarleby.


Läs mer:
En annan kyrktallrik.
En annan kyrktallrik.
Kyrkan i kapitlet Fakta.
Fler souvenirer.
(Inf. 2014-09-25, rev. 2014-10-16 .)

 
 


  • 4 belysningsarmaturer bortretuscherade
  • 3 öppningar på tornet justerade
  • 2 flaggstänger bortretuscherade
  • 1 trafikmärke (framför klockstapeln) bortretuscherat
  • växtligheten kompletterad i vänsterkant