"Björken och Stjärnan" vid Nykarleby museum


Satte upp stjärnan i BJÖRKEN vid museet i kväll i ändan på en lutande
stång genom klykan. Så brukade Sundarna ha den, sade Göta (Lundqvist).


Läs mer:
Björken och stjärnan av Zacharias Topelius.
Det gamla stjärnarrangemanget vid museet.
Stjärnan kvällstid.
Innehållsförteckning till Nykarlebystjärnan.
Nykarleby museum av Erik Birck.
(Inf. 2010-12-13, publ. 2010-12-18, rev. 2013-11-29 )