Esplanadstjärna, Nykarleby

Esplanandstjärna, Nykarleby.
Esplanadstjärnan vid korsningen med Bankgatan sätts upp redan den 24 november med byggnadskontorets skylift.
Foto: Lars Pensar.


Läs mer:
Fakta om esplanadstjärnorna.
Ungefär samma vy sommaren 1946.
Innehållsförteckning till kapitlet Nykarlebystjärnan.
(Inf. 2009-12-06, publ. 2009-12-07, rev. 2009-12-06.)