STJÄRNHALLEN     TÄHTIHALLI


Lördagen den 11 november 2006 hölls den officiella invigningsfesten av den nya Stjärnhallen, som fått sitt namn av Nykarlebystjärnan. Ur programmet kan nämnas festtal av Carl-Olaf Homén, föreningsparad, Jeppo ungdomsorkester och Nykarleby gymnastikförenings framförande av ett program som inspirerats av Nykarlebystjärnan. (En som inte var med undrar hur det gestaltade sig.)


Stjärnhallen den 2 december 2006.
Stjärnhallen den 2 december 2006.

Foto: Lars Pensar.


*     *     *

Men långt innan invigningsfesten hade debatten huruvida den gamla Idrotts- och ungdomsgården skulle rivas eller bevaras, varit minst sagt livlig. Slutligen enades man om en kompromiss, som innebar rivning, om- och tillbyggnad.

 


Den 15 juli 2005 hade byggnadsarbetena inletts. Tillbyggnaden på den södra gaveln från omkring 1974 och den något nyare krafthallen hade rivits och schaktningsarbeten för grunden pågick.


Den 16 oktober 2005 pågick stomarbeten för tillbyggnaden ...
Den 16 oktober 2005 pågick stomarbeten för tillbyggnaden ...


... och rivningsarbeten hade utförts på den befintliga delen. Byggnadsfirman från Alahärmä utförde samtidigt ombyggnadsarbeten vid Församlingshemmet.
... och rivningsarbeten hade utförts på den befintliga delen. Byggnadsfirman från Alahärmä utförde samtidigt ombyggnadsarbeten vid Församlingshemmet.

Foto: F. L.


Läs mer:
Idrotts- och ungdomsgården tillkomst i Österbottniska Posten.
Stjärnor över Nykarleby av Lars Pensar.
(Inf. 2006-12-17.)