Bildverk över Nykarleby på gång

Jag har under många år lekt med tanken att göra ett bildverk över Nykarleby.
     Trots att vi inte har vare sig pyramider, höga fjäll eller antikens ruiner är Nykarleby fantastiskt. Ta bara den 450 kilometer långa strandlinjen, som slingrar sig genom skärgården från Hällgrunds kala klippor i norr till Jöussans djävulsåkrar i sydväst. Längst i öster öppnar sig  Råmossens enorma ödsliga myrmark. I väster har vi Storsands drygt två kilometer långa sandstrand som inbjuder till barfotavandring och bad. Mitt mellan öst och väst slingrar sig natursköna Nykarleby älv.
     Boken skall ses som en fotografisk hyllning till min hembygd, till skärgården, till landsbygden, naturen och boendemiljön. Jag vill visa både traditionella och fritt konstnärliga fotografier. I en del bilder är inte den geografiska placeringen det viktiga. Lika betydelsefull är stämningen och känslan eller kanske bara en liten oas dit man kan ta sin tillflykt och bara njuta av att vara.Vara gåtfulla jungfrudanser.
Vara gåtfulla jungfrudanser. Finns det något samband mellan våra jungfrudanser och medelhavsländernas över 3000 år gamla labyrinter. I antikens Grekland och i Italien finns labyrinter som har precis liknande mönster som jungfrudanserna i den österbottniska skärgården. I Sverige kallas de stenlagda labyrinterna trojeborgar och på en 2.600 år avbildning av en labyrint i Italien finns ordet TROJA. Finns det något samband? Jungfrudansen på bilden finns på Lotan utanför Storsand i Monäs.


     Barndomssomrarna i skärgården har satt djupa spår i min känsla för horisont, hav, stränder och båtliv.
     I en del av boken vill jag beskriva förändringarna genom att ställa mig på samma ställe som en fotograf gjorde för 100 år sedan och ta en likadan bild. På en del platser kan förändringen vara total medan andra miljöer inte har förändrats alls trots att det har gått ett sekel mellan fotograferingarna.
Här är ett exempel på förändingarna i miljön. För 100 år sedan gick Karl Fredrik Spolander och fotograferade Nybroforsen. Kanske ville han dokumentera miljön innan han bestämde sig för att Nykarleby borde bygga ett kraftverk i forsen. Detta är ingen färdig sida utan bara ett exempel hur jag tänkt mig ....


     Dessutom vill jag göra några fotografiska tolkningar av Nykarlebyförfattares dikter.
     Alla bilder skall kommenteras med korta texter. Boken trycks i flerfärg och skall omfatta cirka 100 sidor. Än så länge saknar boken en titel. Boken beräknas utkomma hösten 2009.


Leif Sjöholm
Har ni synpunkter, skicka e-post till:


Läs mer:
Boken kom ut i oktober 2009.
(Inf. 2009-03-18, rev. 2009-10-16.)