Telegrafen – en historisk återblick

När jag ”forskade” lite om posten i Nyby stötte jag helt naturligt också på telegrafen, eftersom Post- och Telegrafverket sammanslogs 1927. Min nyfikenhet ledde sen till att jag sporadiskt började leta efter mera fakta om telegrafen. Tiden gick och småningom hade jag samlat ihop så pass mycket material att jag kunde skriva en berättelse. För att den inte skulle bli för lång för potentiella läsare har jag delat upp den i två delar.

1. Från optisk till elektrisk telegrafi
     Bilaga: Nystads skräddare av Zacharias Topelius
2. Nykarleby telegrafkontor 1869–1927
     Bilaga: Några Warningsord till dem, som ofreda telegrafledningen av Anders Svedberg

Folke Holmström.


Läs mer:
Inspektion 1874.
Alla sidor som innehåller telegraf eller telegram.
(Inf. 2012-06-09, rev. 2022-10-29 .)