Stolpar


Hela kortet."Om du tittar på på det brunskiftande vykortet "Köpmansgatan", ser du den [1] kraftiga elstolpen på södra sidan av gatan. Jämför längd och speciellt grovlek med de [2] dubbla telefonstolparna på norra sidan.


Hela kortet.Krampan syns i övre högra hörnet.
På kortet du upptäckte "tornet" ser du en likadan grov stolpe utanför Nordlings-Nylunds hus. Också på denna stolpe ser du en järnkrampa, likadan som på den brädbeslagna stolpen. Varför den är så stabil, kunde kanske förklaras med att den står i skärningspunkten mellan korsande ellinjer. Att krampan syns endast på vardera sidan av esplanadens stolpar, kan bero på att Nesslers el inte ville hinna till hade endast dessa två begåvats med armaturer —eller skulle begåvas — för den syns inte till. Troligen hängande av något slag. Faktum är att jag någonstans sett brädbeslagen stolpe på 40-50-talet — ej i Nykarleby, men mellan Kokkola och Vasa, som var mina ultima geografiska punkter fram till 1956. [För pekaren över bilden för att se rekonstruktion!]


Vanligt i staden var att stolparna förstärktes med en eller två stolpar av betydligt kortare längd, eller som utanför min hemgård, två stycken 1 tums järnstänger infästade i rännstenens kanske 1½ meter långa stenar på det avsnittet. Kanske stolpdetaljerna syns tydligare på något amatörfoto från seklets början. Tiden får utvisa."


Lars Pensar, februari 2003.

Till höger står: "Trevliga gymnastikredskap att svinga sig runt."
Till höger står: "Trevliga gymnastikredskap att svinga sig runt."