På Kristliga Folkhögskolan i NykarlebyLördag 29/9
[2003]

kl

9.00Anmälningaroch kaffe

9.30

Seminariet öppnas, Lars-Johan
Sandvik
Stadens hälsning

10.00

Föreläsning: "Birgitta som
nationell gestalt".
Fil.mag. Eva Ahl

11.15

Föreläsning: "Birgitta av
Vadstena, vår första europé".
Ambassadör Fredrik Vahlquist

12.15

Lunch

13.45

Föreläsning: "Bilden av Birgitta"
Fil.lic. Carina Nynäs

14.45

Kaffe

15.15

Biskop Erik Vikström berättar om sitt
möte med påven och Birgittasystrarna i Rom

16.30

Kvällsmat

18.00

Vesper eller aftonbön i S:ta Birgitta kyrka
Därefter avtäckning av Birgittabild

19.00

Kyrkfest med konsert av kammarkören Bel
Canto och korta anföranden av de medverkande
i seminariet under rubriken "Birgitta och jag"


Kvällste på folkhögskolan


Söndag 28/9

10.00

Festgudstjänst i kyrkan. Biskop Erik Vikström
Wivan Nygård-Fagerudd, sång

12.00

Lunch på skolan och seminariet avslutas


Seminariet är avgiftsfritt.


Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2003-10-05.)